Search for European Projects

znej svého souseda (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0343)
Start date: Apr 9, 2006, End date: Mar 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Přeshraniční aktivní mapové podklady , které by využívali souřadnice a navigační systém GPS.Při VHS Regen se v současné době realizuje projekt zaměřený na aktivní mapy a navigaci turistů pomocí GPS .Tento projekt je územně omezen státní hranicí s Ćeskou republikou.V rámci navrhovaného projektu bude vytvořena na území, kde působí MAS Pošumaví interaktivní mapa ,na které budou v různých vrstvách zobrazovány turistické cíle , vlastivědné zajímavosti a jinak zajímavá místa pro potřeby turistickeho ruchu a využití volného času.Projekt ,který je navrhován jako pilotní, bude vycházet ze zkušeností bavorské strany tak, aby v budoucnu bylo možno oba projekty propojit v jeden celek.Veškeré objekty budou v mapě zobrazovány jak v českém ,tak v německém jazyce.Součástí projektu bude i slepá mapa území , na kterém působí MAS Pošumaví a uživatel bude mít možnost si vyzkoušet svoje znalosti o uvedeném území . Dvoujazyčnost mapy umožní vyzkoušet si zeměpisné znalosti o českém pohraničí zábavnou formou i sousedům z Bavorska.Propojení MAS Pošumaví až po Regen je v současnosti cyklotrasou č.38 ,která vede z Mnichova přes Degendorf ,Regen ,,Źeleznou Rudu ,Běšiny,Śvihov,Plzeń a dál až na Prahu.O její pokrytí pomocí aktivních mapových podkladů pro orientaci je zaměřen tento projekt.Mapové inf. systémy pro www.-jedná se o mapové aplikace , které mohou být využity pro inf. systémy .součástí mapového inf. systému je databáze objektů a vyhledávací menu. Kromě možnosti zveřejńění velkého množství informací ,které se vztahují k rozsáhlému území , je zde významnou výhodou i to ,že provozovatelé mohou do systému doplńovat i jiné objekty.mapy se tímto stávají prostorovou enciklopedií o regionu zobrazené v mapě.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   366 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants