Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Volunteers at Stinsen

Start date: Sep 1, 2014, End date: Aug 31, 2015,

The Municipality of Mellerud will recriut two volunteers to work in our youth club Stinsen for one year. This is a continuation of earlier projects when we have had volunteers working in our front office with tourism issues and of an earlier exchange with Tipperary Regional Youth Service. Our aim is to, through the volunteers' work motivate and inspire young people in Mellerud for international w ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska utveckla tvärkommunikationerna i regionen. I första hand handlar det om att ge underlag till samhällsorgan, trafikhuvudmän och aktörer inom turismnäringen om de framtida transportmöjligheterna
Read Project

 11

 FINISHED 
Projektet ska ta tillvara den gränsregionala utvecklingspotential som Sagavägen-regionen har inom området kulturturism. Målet är att utveckla näringslivet och den regionala identiteten. Arbete med sagor och sägner, hantverk, skådespel och historiska marknader är exempel på verksamhet
Read Project

 18