Search for European Projects

MittSkandia Tvärkommunikationer

Projektet ska utveckla tvärkommunikationerna i regionen. I första hand handlar det om att ge underlag till samhällsorgan, trafikhuvudmän och aktörer inom turismnäringen om de framtida transportmöjligheterna

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 35.9%   1 977 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

10 Partners Participants