Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Via Nova - Pilgerweg "Bayerischer Wald - Böhmerwald"

Start date: Mar 18, 2009, End date: Sep 29, 2012,

Read Project

 2

 FINISHED 

Arkády (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0517)

Start date: Dec 13, 2006, End date: Aug 30, 2007,

Ve Vimperku pracuje množství kulturních spolků a jednotlivců za malého zájmu veřejnosti a při nesystematické podpoře. Arkády využívají zkušeností s projekty Historický víkend a Městská slavnost a navazují na Vimperské Arkády. Cílem je ukázat formou přehlídky škálu kulturní činnosti ve Vimperku a oživit spolupráci v rámci partnerské smlouvy. Součástí jsou divadelní a hudební vystoupení, výstavy a p ...
Read Project

 2

 FINISHED 

3. mezinárodní seniorský turnaj 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0317)

Start date: Sep 29, 2005, End date: Sep 29, 2006,

Projekt je zaměřen na upevnění a rozšíření česko-bavorských vztahů v oblasti amatérského golfu zapojením seniorů z obou zemí. Obsahem projektu je pětidenní sportovní setkávání seniorů v Hluboké nad Vltavou realizovaného ve spolupráci s partnerem – městem Freyung. Spolupráce navazuje na tradici společných přátelských utkání odehraných na bavorských sportovištích i na golfovém hřišti v Hluboké nad V ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Vimperské městské slavnosti (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0192)

Start date: Sep 28, 2005, End date: Sep 29, 2006,

Vimperské městské slavnosti navazují na projekt Historický víkend. Cílem slavnosti je ukázat historii a současnost regionu a prolínání česko-německých kultur na Šumavě. Současně probíhá podobná akce v partnerském městě Freyung pod názvem Freyunger Schlossfest rund um Schloss Wolfstein, která je propojena nejenom vzájemnou účastí starostů a dalších představitelů partnerských měst, ale i výměnou úč ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Sborník 100 let nemocnice v Prachaticích (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0257)

Start date: Nov 29, 2005, End date: Mar 30, 2006,

Prachatická nemocnice oslaví v prosinci roku 2005 100 let výročí své existence. V rámci tohoto výročí bude připraven sborník o historickém vývoji nemocnice v Prachaticích. V rámci této společné historie budou připomenuty významné osobnosti česko-německého lékařství, kterí ve zdejší nemocnici působili. - připomenutí společné česko-německé historie - prohloubení přeshraniční spolupráce - prohlo ...
Read Project

 2