Search for European Projects

3. mezinárodní seniorský turnaj 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0317)
Start date: Sep 29, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na upevnění a rozšíření česko-bavorských vztahů v oblasti amatérského golfu zapojením seniorů z obou zemí. Obsahem projektu je pětidenní sportovní setkávání seniorů v Hluboké nad Vltavou realizovaného ve spolupráci s partnerem – městem Freyung. Spolupráce navazuje na tradici společných přátelských utkání odehraných na bavorských sportovištích i na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou. Cílem projektu je podpořit rozvoj hospodářského potenciálu přeshraničních regionů zvyšováním soutěživosti českých subjektů a oživováním hospodářství s důrazem na potenciál cestovního ruchu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   87 911,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants