Search for European Projects

Vimperské městské slavnosti (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0192)
Start date: Sep 28, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Vimperské městské slavnosti navazují na projekt Historický víkend. Cílem slavnosti je ukázat historii a současnost regionu a prolínání česko-německých kultur na Šumavě. Současně probíhá podobná akce v partnerském městě Freyung pod názvem Freyunger Schlossfest rund um Schloss Wolfstein, která je propojena nejenom vzájemnou účastí starostů a dalších představitelů partnerských měst, ale i výměnou účinkujících z řad amatérských spolků a sdružení. Na freyungské slavnosti bude vypraven z Vimperka autobus. Městská slavnost je programově složena jednak z tržiště, kde jsou představeny řemesla a produk
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 61%   150 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants