Search for European Projects

Arkády (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0517)
Start date: Dec 13, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Ve Vimperku pracuje množství kulturních spolků a jednotlivců za malého zájmu veřejnosti a při nesystematické podpoře. Arkády využívají zkušeností s projekty Historický víkend a Městská slavnost a navazují na Vimperské Arkády. Cílem je ukázat formou přehlídky škálu kulturní činnosti ve Vimperku a oživit spolupráci v rámci partnerské smlouvy. Součástí jsou divadelní a hudební vystoupení, výstavy a prostor pro setkávání a výměnu zkušeností na obou stranách hranice. Výstupem dvojjazyčná publikace s profily účastníků. Projekt počítá s pokračováním za účasti dalšího uvažovaného partnerského města.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   83 900,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants