Search for European Projects

7 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Realizace projektu zahrnuje zlepšení technických parametrů okresní silnice č. 1235 O v úseku Ściborzyce Wielkie - Hněvošice.Potřeba realizace projektu vyplývá ze skutečnosti, že na předmětném úseku je silnice ve špatném technickém stavu. Zde nutno uvést, že povrch vozovka silnice je tvořena živičným povrchem ve velmi špatném stavu s řadou výtluků. Silnice je deformována v příčném i podélném profil ...
Read Project

 3

 FINISHED 
The aim of project is to increase the quality of transport links of border regions by recontruction of raod II/383 including 4 bridges and 5 sluices by ZSK and 2 bridges by MSK Achievements: The project aimed to increase the quality of transport connections border regio ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz

Start date: Jun 30, 2009, End date: Nov 29, 2010,

Současný technický a dopravně-bezpečnostní stav silnice Třebom - Kietrz, která je určena k rekonstrukci a modernizaci v rámci předpokládaného projektu, je zcela nevyhovující. Důvodem realizace projektu je nekvalitní povrch a nedostatečná šířka komunikace, která zamezuje volnému a bezpečnému užívání přeshraniční komunikace. Pozornost realizace projektu bude tedy zaměřena na zkvalitnění celkového te ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow-Děhylov

Start date: May 31, 2009, End date: Jul 30, 2010,

Důvodem pro realizaci projektu je nepříznivé působení nedostatků v oblasti infrastruktury na problémy socio-ekonomického rozvoje území česko-polského příhraničí.Zprůchodnění sítě přeshraničních infrastrukturních spojení pomáhá překonat negativní důsledky existence hranic a lokalizace tohoto území na okraji dvou států. Stávající infrastruktura vyžaduje zásadní opravy s cílem zlepšení využití lokali ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Improvement of transport link of border region by recontructions of road sections II/01179 including two bridges. This is leading to improve of availability of region and improvemnt of traffic conditions of inhabitans, businessman and tourists. Achievements: The project ...
Read Project

 4

 FINISHED 
The aim of project is the improvement of transport links of border regions of both states by recontruction of road II/484 including 2 bridges Achievements: The project is the reconstruction and modernization of road no. II / 484 along the route White - Klokočov - Turzov ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projekt zakłada modernizację odcinka transgranicznej drogi powiatowej nr S3532 do przejścia granicznego Chałupki/Silherowice, będące najbardziej obciążonym lokalnym przejściem drogowym o ruchu na poziomie przejść paszportowych. Przejście umożliwia również dostęp mieszkańcom do pól znajdujących się po drugiej stronie granicy i podtrzymywanie więzi z rodzinami oddzielonymi granicą. Droga jest ważn ...
Read Project

 2