Search for European Projects

Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow-Děhylov
Start date: May 31, 2009, End date: Jul 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Důvodem pro realizaci projektu je nepříznivé působení nedostatků v oblasti infrastruktury na problémy socio-ekonomického rozvoje území česko-polského příhraničí.Zprůchodnění sítě přeshraničních infrastrukturních spojení pomáhá překonat negativní důsledky existence hranic a lokalizace tohoto území na okraji dvou států. Stávající infrastruktura vyžaduje zásadní opravy s cílem zlepšení využití lokalizace této oblasti. Projekt předpokládá vytvoření příznivých podmínek pro ekonomický, sociální a turistický rozvoj na tomto území modernizací úseku okresní silnice 3507S od křižovatky s okresní cestou 3511S až k hranici Polska v délce 922,50 m na polské straně hranice a také silnice č. 922,50 v úseku Hať - k hranici ČR v délce 60 m a v úseku Děhylov-Hlučín v délce 1950 m na české straně hranice. Výše uvedené úseky tvoří jednotný komunikační přeshraniční tah. Modernizace silnice zajistí zlepšení komunikační přístupnosti této oblasti, umožní lepší přístup k objektům, k turistickím atrakcím na obou stranách hranice, přístup obyvatelů k orným polím a taky posilování rodinných vztahů mezi hranicí rozdělenými rodinami. Neprůchodnost této silnice a její nízká kvalita znemožňuje správnou a snadnou přeshraniční komunikaci. Technický stav silnice nedovoluje plně využít rozvojový potenciál tohoto území. V existující bitumenové silniční vrstvě se vyskytují mnohé praskliny, zjevná vydrolená místa a poruchy obrusné vrstvy, místy poruchy sahají až do podezdívky. Technický stav jednotlivých úseků komunikace je různý, od velmi špatného až k uspokojivému. Výše popsaná situace způsobuje, že dochází k prohloubení sociálního a ekonomického vyloučení, jehož následkem je negativní působení: -malý zájem o příhraniční obce ze strany investorů-zánik sociokulturních vztahů-překážky v přístupu k turistickým objektům. Výše uvedená analýza plně zdůvodňuje potřebu realizace projektu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   579 066,75
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants