Search for European Projects

Zlepšení dostupnosti pohranični oblasti modernizací silnice v úseku Ściborzyce Wielkie - Hněvošice
Start date: May 31, 2009, End date: Jun 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Realizace projektu zahrnuje zlepšení technických parametrů okresní silnice č. 1235 O v úseku Ściborzyce Wielkie - Hněvošice.Potřeba realizace projektu vyplývá ze skutečnosti, že na předmětném úseku je silnice ve špatném technickém stavu. Zde nutno uvést, že povrch vozovka silnice je tvořena živičným povrchem ve velmi špatném stavu s řadou výtluků. Silnice je deformována v příčném i podélném profilu v celé své délce. Znepokojivý je také stav krajnic a cestních příkopů, které nebyly udržovány již 50 let! Špatný technický stav silnice ztěžuje cestování občanům pohraničí, zejména těm, kteří musí tento úsek projíždět denně za zaměstnáním. Výše uvedený stav je alarmující a vyžaduje nezbytné zlepšení technických parametrů. Oprava tohoto úseku silnici přispěje nepochybně ke zvýšení investiční atraktivity příhraniční oblasti, bude mít pozitivní vliv na rozvoj regionu a posílí ekonomickou a hospodářskou spolupráci. S ohledem na výše uvedené je navrhováno: výstavba silnice s šířkou vozovky 5,5 metru, úprava a doplnění krajnic s odstraněním křovin rostoucích na okraji vozovky, očištění stávajících cestních příkopů z nánosů a křovin, vyčištění stávajících propustí pod silnicí a propustí pod sjezdy ze silnice, výměnu dopravního značení.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   1 139 119,90
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants