Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
... ci projektu rekonstruovat část komunikace II/310 od křižovatky s komunikací II/285 do křižovatky s komunikací II/309. Druhým českým partnerem je Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje p.o., která k české části projektu zpracuje projektovou dokumentaci. Na polské straně vstupuje do projektu Powiat Kłodzki, který bude rekonstruovat komunikaci č. 3296 D Kocioł - Taszów. Druhým polským partner ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Pohraniční oblast Broumovska na českém straně a oblast Mieroszowska na polské straně jsou regiony, které jsou postiženy především svou polohou vzdálenou od správních center (Hradec Králové, Wroclaw) a v neposlední míře i ekonomicko-sociálnímí podmínkami. Dostupnost regionu Broumovska je prakticky po jediné komunikaci z Náchoda a z druhé strany hranice přes hraniční přechod Meziměstí a na druhé str ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Rekonstrukce krytu silnice II/310

Start date: Aug 31, 2005, End date: Nov 29, 2006,

Předmětem projektu je zlepšení technického stavu vozovky na silnici II/310 mezi Olešnicí v Orl. horách a hraničním přechodem s Polskem - Kutl, který byl otevřen 12.8.2005. Rekosntrukce se bude provádět s ohledem na zlepšení bezpečnosti silničního provozu a ke zlepšení přístupu k hraničnímu přechodu s Polskem. Otevřený hraniční přechod spolu s opravenou komunikací má za cíl umožnit obyvatelům bez ...
Read Project

 2