Search for European Projects

Rekonstrukce krytu silnice II/310
Start date: Aug 31, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je zlepšení technického stavu vozovky na silnici II/310 mezi Olešnicí v Orl. horách a hraničním přechodem s Polskem - Kutl, který byl otevřen 12.8.2005. Rekosntrukce se bude provádět s ohledem na zlepšení bezpečnosti silničního provozu a ke zlepšení přístupu k hraničnímu přechodu s Polskem. Otevřený hraniční přechod spolu s opravenou komunikací má za cíl umožnit obyvatelům bezprostředních pohraničních oblastí četné kontakty a příznivý rozvoj turistiky v celém regionu. Dalším významným prvkem je zde i návaznost na příhraniční cyklotrasu KČT č.22 propojující Orlické hory s Krkonošemi a současně i návaznost na cyklotrasy na polském území.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   4 122 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants