Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt se skládá z akcí, které se již v minulosti uskutečnily, měly dobrý ohlas mezi občanskou veřejností a které je potřebné podpořit pro jejich tradiční zakotvení v běžném životě. Jedná se o rozvoj sportovních aktivit na hranici se zaměřením na propagaci regionu Silva Nortica. Jedná se převážně o zapojení mladých lidí, kteří sami nemají schopnosti a možnosti poznat život na druhé straně hrani ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs (CZ.04.4.83/2.2.00.1/0029)

Start date: Jan 14, 2005, End date: Jul 30, 2007,

Záměrem tohoho projektu je zpracování projektové dokumentace pro konkrétní úseky cyklostezky Jihlava - Třebíč- Raabs. Projektová dokumentace navazuje na zpracovanou prováděcí studii a bude řešit úseky v současné době nesjízdné. Tento projekt umožní následnou stavební realizaci těchto úseků trasy a tím její sjízdnost v celé délce. Zpracovávaná dokumentace na realizaci cyklostezky přímo navazuje na ...
Read Project

 11

 FINISHED 

Severojižní propojení kraje Vysočina (CZ.04.4.83/2.2.00.1/0215)

Start date: Sep 8, 2005, End date: Jun 13, 2007,

Tato žádost má za účel podpořit zpracování technických projektových dokumentací budoucích silničních staveb na trase nadregionální dopravní tepny Severojižního propojení kraje Vysočina, která v budoucnu zajistí adekvátní propojení regionů Dolní Rakousko, Jihočeský kraj a Vysočina. Projekty na území kraje Vysočina III/3853 Strážek – obchvat, vypracování technic ...
Read Project

 11

 FINISHED 
...očina., který zahrnul tuto akci do VIP akcí roku 2006. Spolupořadateli konference jsou členové vědecké společnosti J. A. Schumpetera z Vídně a představitelé města Raabs an der Thaya z Rakouska.Jejich účast by měla být počátkem smluvně stvrzeného partnerství mezi oběma městy. Záštitu nad konferencí převzal prezident ČR pan Václav Klaus. Hlavními přednášejícími budou světové kapacity v oboru ekono ...
Read Project

 2