Search for European Projects

Celosvětová konference NEO SCHUMPETRIAN AN AGENDA FOR 21ST CENTURY - příprava (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0339)
Start date: Feb 27, 2006, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je vypracován na přípravu celosvětové konference , která se bude konat ve dnech 27. – 29. června 2006 v prostorách Zámeckého hotelu v Třešti. Hlavními pořadateli jsou Nadace J. A. Schumpetera, město Třešť, spolupořadatelé jsou : CeP, AVČR, kraj Vysočina., který zahrnul tuto akci do VIP akcí roku 2006. Spolupořadateli konference jsou členové vědecké společnosti J. A. Schumpetera z Vídně a představitelé města Raabs an der Thaya z Rakouska.Jejich účast by měla být počátkem smluvně stvrzeného partnerství mezi oběma městy. Záštitu nad konferencí převzal prezident ČR pan Václav Klaus. Hlavními přednášejícími budou světové kapacity v oboru ekonomie, především z Rakouska a Německa. V rámci konference se uskuteční řada přednášek a seminářů na ekonomická témata. Mediálním partnerem konference je Český rozhlas Region 87,9 FM, který má i celostátní působnost. Konference navazuje na předchozí 3 ročníky mezinárodních seminářů, které se v Třešti konaly za účasti významných ekonomů a prezidenta republiky. Byl ustanoven organizační a programový tým. Vše bude uvedeno na webu konference. Jednacím jazykem konference je angličtina. V současné době je fáze příprav.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 65%   290 450,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants