Search for European Projects

Severojižní propojení kraje Vysočina (CZ.04.4.83/2.2.00.1/0215)
Start date: Sep 8, 2005, End date: Jun 13, 2007 PROJECT  FINISHED 

Tato žádost má za účel podpořit zpracování technických projektových dokumentací budoucích silničních staveb na trase nadregionální dopravní tepny Severojižního propojení kraje Vysočina, která v budoucnu zajistí adekvátní propojení regionů Dolní Rakousko, Jihočeský kraj a Vysočina. Projekty na území kraje Vysočina III/3853 Strážek – obchvat, vypracování technické studie, náklady - 1,4 mil. Kč. II/360 Martinice – obchvat, vypracování technické studie, délka úseku cca 2,95 km, náklady - 1,3 mil.Kč II/410 Jemnice - obchvat, vypracování technické studie, délka úseku cca 3,2 km, náklady - 2,0 mil. Kč. II/410 Jemnice - Menhartice, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, délka úseku cca 1,2 km, náklady - 0,6 mil. Kč . II/410 Menhartice - obchvat, vypracování technické studie, délka úseku cca 1,85 km, náklady - 1,2 mil. Kč II/410 Menhartice – hranice kraje, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, délka úseku cca 1,4 km, náklady - 0,6 mil. Kč. Projekty na území Jihočeského kraje II/410 hranice kraje - Dešná, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, délka úseku cca 1,5 km, náklady - 0,75 mil. Kč. II/410 Dešná - obchvat, vypracování technické studie, délka úseku cca 2,5 km, náklady - 1,6 mil. Kč II/410 Dešná – hranice ČR, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, délka úseku cca 5 km, náklady - 2,4 mil. Kč
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   8 887 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

10 Partners Participants