Search for European Projects

ameny řeky Dyje, významná symbolika pro přátelství v příhraničním regionu (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0530)
Start date: Mar 16, 2007, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt se skládá z akcí, které se již v minulosti uskutečnily, měly dobrý ohlas mezi občanskou veřejností a které je potřebné podpořit pro jejich tradiční zakotvení v běžném životě. Jedná se o rozvoj sportovních aktivit na hranici se zaměřením na propagaci regionu Silva Nortica. Jedná se převážně o zapojení mladých lidí, kteří sami nemají schopnosti a možnosti poznat život na druhé straně hranice. Jako nový evropský stát chceme i partnerům v Rakousku ukázat naše možnosti a zároveň se naučit lepší komunikaci a zdokonalit se v jazyce. V rámci projektu pomůžeme vytvořit pevný a trvalý sportovní most v nejvýchodnější části regionu Silva Nortica, v mikroregionu, kde myšlenka euroregionu Silva Nortica vznikla. Základem sportovních aktivit je vybudování vodácké základny v obci Písečném, které je ideálně položeno na řece Dyji. Vodní turistika je podobně jako cyklistika ideálním propojením nenáročných sportovních aktivit. Řeka Dyje v současné době nabízí velké turistické vyžití pro region Dačicko, Podyjí, Vysočinu apod. Již při vstupu ČR do EU v roce 2004 se uskutečnila první vodácká jízda po této řece a akce se setkala s velkým zájmem. Přijela sem celá řada významných osobností jak z Rakouska , tak z ČR. Letošní rok je symbolický. Třetí výročí vstupu naší ČR do EU a zároveň jako poslední před platností Schengenské dohody. V budoucnu bude tato řeka jako most na jih z přírodního parku Česká Kanada do oblasti rakouského Podyjí již bez hranic. Ve spolupráci s městy Slavonice a Dačice a obcí Písečné se postaráme o přípravu zázemí, pozveme partnery z Dolního Rakouska do Slavonic. Všichni sportovci si budou moci na mezinárodním sjezdu dosud málo prozkoumané řeky porovnávat vybavení, práci dobrovolníků, organizaci a i vlastní výkony. Sportovní aktivity jsou určeny pro všechny věkové kategorie . Důraz je kladen hlavně na zapojení mládeže obou stran regionu. Zvláštní důraz je kladen na účast dětí a mládeže ze sociálně slabého prostředí, zapojíme i handicapované sportovce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   33 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants