Search for European Projects

9 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
The main target of project s to create culinary-tourism educating portal supporting the improvement of communication with visitors via portal and development of tourism in border region Achievements: The main objective was to support the development of tourism in border ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 4

 FINISHED 

Common region (Spoločný región)

Start date: Feb 28, 2009, End date: Feb 28, 2011,

Set the common strategy of development of villages, which will ensure the conditions to establish European group of regional cooperation Achievements: The main objective was to identify a single common strategy for the development of cross-border cooperation and thereby ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Jaro, Léto, Podzim na vinařských stezkách (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0439)

Start date: Aug 31, 2006, End date: Aug 30, 2007,

...významných kulturních, turistických a vinařských akcí a služeb na jižní Moravě a částečně i v regionu Weinviertel v roce 2007 a jejich propagace. Součástí projektu je vytvoření partnerství mezi poskytovateli služeb a organizátory akcí a uspořádání společné česko-rakouské cyklojízdy. Hlavními výstupy projektu budou informační materiály Jaro, Léto a Podzim na vinařských stezkách v české i německé ja ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V současnosti je v okrese Tachov k dispozici několik propagačních materiálů, které jsou vydávány různými subjekty. Tyto informace jsou ale často zastaralé, nejsou vždy v cizím jazyce. Komplexní propagační materiál o okresu chybí. Obsahem projektu je tvorba Image prospektu a Turistických informací okresu Tachov. Cílem projektu je sesbírat informace z jednotlivých zdrojů a vytvořit jednotný vícejazy ...
Read Project

 2

 FINISHED 
...onalentwicklungsverein Weinviertler Dreiländereck, zřizovatel Lichtenštejnských stezek v Rakousku. Českými partnery jsou Nadace Partnerství a občanské sdružení Liechtenstein Area Agency. Cílové skupiny projektu tvoří čeští i zahraniční turisté (zejména cykloturisté), místní veřejnost a podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, TIC, cestovní agentury a agentura Czech Tourism. Hlavní aktivita pr ...
Read Project

 4

 FINISHED 
..., vytvoření digitální grafické vrstvy koňských stanic, setkání se subjekty podnikajícími v jezdecké turistice na principu partnerství, zpracování katalogu Koňských stanic v Jihomoravském kraji, zpracování návrhu konceptu jezdeckých tras a jezdeckých stezek v Jihomoravském kraji pro budoucí vyznačení a vybudování včetně hraničních přechodů s Dolním Rakouskem, návrh a projednání profilu povrch ...
Read Project

 6

 FINISHED 

Mezinárodní škola obnovy venkova - výukový provoz

Start date: May 31, 2005, End date: Sep 29, 2006,

Výstupem projektu je vybudování nového vzdělávacího zařízení na základech stávajících rozestavěných a nedokončených staveb. Vzdělávací zařízení bude určeno pro profesní vzdělávání a rekvalifikaci. Součástí projektu bude terénní úprava pozemku, příjezdové komunikace a rozvodných síťí. V druhé etapě jsou plánovány stavební úpravy učeben, sociálního zázemí a dobudování obslužných komunikačních prosto ...
Read Project

 1

 FINISHED 
CÍLEM PROJEKTU je vydání cykloprůvodce pro páteřní Moravskou vinnou stezku (290 km) spojující jihozápadní a severovýchodní okraj vinařské aglomerace na Moravě. Tato cyklostezka je páteří sítě tématických cyklotras Moravské vinařské stezky a patří k nejvyhledávanějším cyklotrasám v ČR. Průvodce bude představen během společné česko-rakouské akce „Cyklovýlet napříč vinařskou Moravou“, jehož mediální ...
Read Project

 5