Search for European Projects

Jaro, Léto, Podzim na vinařských stezkách (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0439)
Start date: Aug 31, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

OBSAHEM PROJEKTU je zpracování nabídky významných kulturních, turistických a vinařských akcí a služeb na jižní Moravě a částečně i v regionu Weinviertel v roce 2007 a jejich propagace. Součástí projektu je vytvoření partnerství mezi poskytovateli služeb a organizátory akcí a uspořádání společné česko-rakouské cyklojízdy. Hlavními výstupy projektu budou informační materiály Jaro, Léto a Podzim na vinařských stezkách v české i německé jazykové verzi a uspořádaná cyklojízda. CÍLOVOU SKUPINOU projektu jsou návštěvníci jižní Moravy, domácí i zahraniční turisté, především milovníci vinařské a aktivní turistiky. Informační materiály budou distribuovány vinařským organizacím, TIC v regionu, cestovním kancelářím a prostřednictvím agentury Czech Tourism a rakouských partnerů také do Rakouska a Německa. HLAVNÍ AKTIVITOU projektu je sběr a setřídění informací o službách a akcích, konaných v roce 2007, na vinařských stezkách na jižní Moravě a v regionu Weinviertel. Ty budou poté kategorizovány dle významnosti, termínu konání a tématického zaměření (např. víno, rekreace, poznání, kultura apod.). Následně bude vytvořena souhrnná nabídka toho nejlepšího z vinařské turistiky v jednotlivých sezónách, která bude propagována prostřednictvím tištěných letáků a elektronické aplikace. Možnost „ochutnat z nabídky“ se uskuteční během společné česko-rakouské cyklojízdy, na níž bude projekt prezentován veřejnosti. Projekt přispěje k lepší orientaci v roztříštěné nabídce kulturních, turistických a vinařských akcí. Bohatý kulturní a společenský život představí nabídka koštů vína, folklórních festivalů, vinobraní, koncertů, výstav. Atraktivním tur. produktem budou tematické vinařské akce, jako jsou otevřené sklepy, cyklovýlety na vinařských stezkách a ukázky lidové sklepní architektury. Projekt rozšiřuje nabídku venkovské turistiky a podporuje aktivity vedoucí ke zlepšování životního a sociálního prostředí v oblasti a spolupráce mezi partnery na obou stranách hranice.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   222 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants