Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí

Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2013,

Projekt Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí si klade za cíl koncepčně rozvíjet území partnerů projektu pomocí prohloubení přeshraniční spolupráce, zpracovaní společné Strategie, síťování cílových skupin a podpory rozvojových projektů.Aktivity projektu sledují dlouhodobý cíl partnerů institucionalizovat spolupráci pomocí snahy o založení společného Evropského seskupení pro úz ...
Read Project

 9

 FINISHED 

Zlepšení dostupnosti v oblasti Králického Sněžníku

Start date: Mar 31, 2009, End date: Dec 30, 2011,

Záměrem projektu "Zlepšení dostupnosti v oblasti Kralického Sněžníku" je zlepšení infrastruktury, dostupnosti a zvýšení obslužnosti jak pro české tak i pro polské občany v příhraniční oblasti Pardubického kraje (Pk) a Powiatu Klodsko. Silnice II/312 napojuje regiony Pk na silnici I. třídy I/43 v Dolní Lipce, která navazuje na polskou silnici I/33 Boboszów-Klodzko-Wroclaw. Silnice č. 392 spojuje mí ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Modernizace silnice III/31227 Červený Potok - Horní Morava

Start date: Oct 31, 2004, End date: Oct 30, 2006,

Záměrem projektu je rekonstrukce silnice III/31227 v úseku Červený Potok - Horní Morava. Zrekonstruovaná silnice zlepší dopravní dostupnost významného turistického a lyžařského střediska Pardubického kraje v Dolní Moravě. Realizace projektu zlepší především technický stav komunikace, zvýší bezpečnost dopravy na dané silnici, zvýší cestovní komfort uživatelů a přispěje k nižšímu opotřebení vozidel ...
Read Project

 2