Search for European Projects

Modernizace silnice III/31227 Červený Potok - Horní Morava
Start date: Oct 31, 2004, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je rekonstrukce silnice III/31227 v úseku Červený Potok - Horní Morava. Zrekonstruovaná silnice zlepší dopravní dostupnost významného turistického a lyžařského střediska Pardubického kraje v Dolní Moravě. Realizace projektu zlepší především technický stav komunikace, zvýší bezpečnost dopravy na dané silnici, zvýší cestovní komfort uživatelů a přispěje k nižšímu opotřebení vozidel. Z hlediska investora a zároveň majitele realizace projektu bude znamenat i významnou úsporu na prostředcích vynakládaných na opravy silnice vyvolané celkovou zanedbaností jejího technického stavu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   30 100 659,75
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants