Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Modernizácia cestného spojenia Osturňa-štátna hranica-Niedzica

Start date: Nov 30, 2008, End date: Nov 29, 2011,

Projekt si kladie za cieľ zvýšiť bezpečnosť, komunikačnú prístupnosť a priestorovú integráciu poľského a slovenského prihraničného územia a to opravou ciest na oboch stranách hranice, ktoré vedú k medzinárodnému hraničnému priechodu Lysá nad Dunajcom – Niedzica. Jednotlivé aktivity projektu zvýšia atraktívnosť územia pre obyvateľov, investorov a turistov. V rámci projektu je na slovenskej strane ...
Read Project

 4

 FINISHED 
V rámci projektu „Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí“ sa v slovenskej Osturni a poľskej obci Łapsze Nižné vďaka investícii do dopravnej infraštruktúry skvalitnila bezpečnosť a zvýšilo sa dopravné spojenie do miest často a ochotne navštevovaných. V obci Łapsze Nižné bol postavený osvetlený chodník, ktorý je časťou chodníka vedúceho do hradu v Niedzici ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Vzhľadom na silný turistický potenciál regiónu sa partneri v rámci projektu rozhodli zrealizovať spoločné aktivity, ktoré smerujú k rozvoju infraštruktúry prihraničného územia poľského a slovenského Spiša. Projekt je zameraný na rozvoj kontaktov medzi obyvateľmi po oboch stranách hranice a utvorenia spoločnej turistickej ponuky, ktorá by umocnila hospodársky potenciál územia. So skvalitnením služi ...
Read Project

 3