Search for European Projects

Spoločný turistický priestor Spiša

Vzhľadom na silný turistický potenciál regiónu sa partneri v rámci projektu rozhodli zrealizovať spoločné aktivity, ktoré smerujú k rozvoju infraštruktúry prihraničného územia poľského a slovenského Spiša. Projekt je zameraný na rozvoj kontaktov medzi obyvateľmi po oboch stranách hranice a utvorenia spoločnej turistickej ponuky, ktorá by umocnila hospodársky potenciál územia. So skvalitnením služieb a vytvorením nových produktov cestovného ruchu sa očakáva zvýšený  počet návštevníkov a turistov, čím sa posilní konkurencieschopnosť regiónu a zvýši sa životná úroveň obyvateľov. V rámci projektu sa zrealizujú a odovzdajú do užívania všetky investičné aktivity na oboch stranách hranice. K týmto aktivitám patria: zriadenie Zamagurského turisticko-konferenčného centra v Spišskej Starej Vsi, zriadenie "Osturnianskej izby" a turistického informačného centra v Osturni a zriadenie "Lapšanskej izby", infokioskov pre turistov a potrebnej príslušnej infraštruktúry v gmine Nižné Lapše. Achievements: Vzhľadom na silný turistický potenciál regiónu sa partneri v rámci projektu rozhodli zrealizovať spoločné aktivity, ktoré smerujú k rozvoju infraštruktúry prihraničného územia poľského a slovenského Spiša. Projekt je zameraný na rozvoj kontaktov medzi obyvateľmi po oboch stranách hranice a utvorenia spoločnej turistickej ponuky, ktorá by umocnila hospodársky potenciál územia. So skvalitnením služieb a vytvorením nových produktov cestovného ruchu sa očakáva zvýšený počet návštevníkov a turistov, čím sa posilní konkurencieschopnosť regiónu a zvýši sa životná úroveň obyvateľov. V rámci projektu sa zrealizujú a odovzdajú do užívania všetky investičné aktivity na oboch stranách hranice. K týmto aktivitám patria: zriadenie Zamagurského turisticko-konferenčného centra v Spišskej Starej Vsi, zriadenie "Osturnianskej izby" a turistického informačného centra v Osturni a zriadenie "Lapšanskej izby", infokioskov pre turistov a potrebnej príslušnej infraštruktúry v gmine Nižné Lapše.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   658 931,70
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants