Search for European Projects

Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí
Start date: Apr 30, 2009, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu „Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí“ sa v slovenskej Osturni a poľskej obci Łapsze Nižné vďaka investícii do dopravnej infraštruktúry skvalitnila bezpečnosť a zvýšilo sa dopravné spojenie do miest často a ochotne navštevovaných. V obci Łapsze Nižné bol postavený osvetlený chodník, ktorý je časťou chodníka vedúceho do hradu v Niedzici. V Osturni sa zrekonštruoval záplavou zničený drevený most, ktorý vedie ku gréckokatolíckemu chrámu pyšne týčiacemu sa nad obcou, ktorý je časťou „Gotického chodníka“ na slovenskom a poľskom Spiši. Opravený drevený most odzrkadľuje architektúru obce, ktorá bola uznaná za rezerváciu ľudovej architektúry. Achievements: V rámci projektu „Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí“ sa v slovenskej Osturni a poľskej obci Łapsze Nižné vďaka investícii do dopravnej infraštruktúry skvalitnila bezpečnosť a zvýšilo sa dopravné spojenie do miest často a ochotne navštevovaných. V obci Łapsze Nižné bol postavený osvetlený chodník, ktorý je časťou chodníka vedúceho do hradu v Niedzici. V Osturni sa zrekonštruoval záplavou zničený drevený most, ktorý vedie ku gréckokatolíckemu chrámu pyšne týčiacemu sa nad obcou, ktorý je časťou „Gotického chodníka“ na slovenskom a poľskom Spiši. Opravený drevený most odzrkadľuje architektúru obce, ktorá bola uznaná za rezerváciu ľudovej architektúry.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   261 377,99
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants