Search for European Projects

Modernizácia cestného spojenia Osturňa-štátna hranica-Niedzica
Start date: Nov 30, 2008, End date: Nov 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Projekt si kladie za cieľ zvýšiť bezpečnosť, komunikačnú prístupnosť a priestorovú integráciu poľského a slovenského prihraničného územia a to opravou ciest na oboch stranách hranice, ktoré vedú k medzinárodnému hraničnému priechodu Lysá nad Dunajcom – Niedzica. Jednotlivé aktivity projektu zvýšia atraktívnosť územia pre obyvateľov, investorov a turistov. V rámci projektu je na slovenskej strane hranice navrhovaná modernizácia úsekov ciest II/543 , II/542 a III/542 2 v celkovej dĺžke 13,8km, odvodnenie úseku cesty II/543, výstavba lávky pre peších, rekonštrukcia mostného objektu č.543 - 023 a rekonštrukcia drevených mostov č.542 2- 008 a č. 542 2 - 009. Na poľskej strane vedie k hranici okresná cesta č. K 1639 Debno – Niedzica – štátna hranica. Prestavba sa bude týkať 8,354 km cesty t.j. úseky 0+000 po 5+000 a od 12+438 po 15+792. Naplánované je pokračovanie cyklistického chodníka s osvetlením vedúce od obce Niedzica po štátnu hranicu v dĺžke 3,354 km. Projekt rieši modernizáciu 4 mostných objektov a 1 kruhového objazdu ktorý ma zlepšiť bezpečnosť križovatky ciest K 1639 a K 1642 v obci Niedzica. Riešené úseky ciest spájajú zámok v obci Niedzica - Zamek na poľskej strane s obcou Osturňa, ktorá bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry na slovenskej strane. Achievements: Cieľom rekonštrukcie ciest na oboch stranách hranice, ktoré vedú k medzinárodnému hraničnému priechodu Lysá nad Dunajcom – Niedzica bolo zvýšiť bezpečnosť, komunikačnú prístupnosť a priestorovú integráciu poľského a slovenského prihraničného územia. Na slovenskej strane hranice boli v rámci projektu zmodernizované cesty v celkovej dĺžke 13,8 km, bol vybudovaný chodník pre peších aj cyklistov spolu s odvodnením cesty a tiež boli zrekonštruované 3 mostové objekty. Na poľskej strane hranice bolo modernizovaných 8,354 km ciest, 4 mostové objekty a vybudovaný 1 kruhový objazd na zlepšenie bezpečnosti križovatky ciest v obci Niedzica. Taktiež bol vybudovaný cyklistický chodník s osvetlením vedúci od obce Niedzica po štátnu hranicu v dĺžke 3,354 km. Riešené úseky ciest spájajú zámok v obci Niedzica na poľskej strane s obcou Osturňa, ktorá bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry na slovenskej strane.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   6 021 615,48
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants