Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Lužnická nota tak trochu jinak (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0191)

Start date: Oct 31, 2005, End date: Jun 14, 2006,

Ve dnech 21. - 22.5.2006 se uskuteční již 3. ročník přehlídky dětských hudebních souborů v obci Lužnice - Lužnická nota tak trochu jinak 2006. Oproti předchozím ročníkům bude ale tato přehlídka zpestřena ukázkami umění rakouských kolegů ze spolku Together. S tímto spolkem se podařilo obci navázat spolupráci právě při konání letošní Lužnické noty. Jeho zástupci přijeli a alespoň v krátkosti předved ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Lužnická nota 2005 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0078)

Start date: May 1, 2005, End date: Jun 29, 2005,

4. června 2005 se uskuteční 2. ročník přehlídky dětských hudebních souborů (instrumentální, pěvecké atd.) v obci Lužnice - Lužnická nota 2005. Obec Lužnice leží 6 km od Třeboně. Lužnické noty se v loňském roce zúčastnilo více než 200 dětí (cca 10 hudebních souborů) a více než 300 návštěvníků. Akce je jednodenní, v dopoledním programu proběhne svoz účastníků a jejich registrace, pro děti je zajiště ...
Read Project

 2