Search for European Projects

Lužnická nota 2005 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0078)
Start date: May 1, 2005, End date: Jun 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

4. června 2005 se uskuteční 2. ročník přehlídky dětských hudebních souborů (instrumentální, pěvecké atd.) v obci Lužnice - Lužnická nota 2005. Obec Lužnice leží 6 km od Třeboně. Lužnické noty se v loňském roce zúčastnilo více než 200 dětí (cca 10 hudebních souborů) a více než 300 návštěvníků. Akce je jednodenní, v dopoledním programu proběhne svoz účastníků a jejich registrace, pro děti je zajištěno občerstvení. V poledne po slavnostním zahájení starostou obce Lužnice na návsi jde slavnostní průvod do místního kempu, kde je vytvořeno pěkné prostředí a zázemí pro konání Lužnické noty. V odpoledním bloku se představují jednotlivé soubory, na večer bude přichystáno společné posezení u ohně. Večer pak proběhne folková taneční zábava pro dospělé. Vzhledem k úspěchu celé přehlídky obec předpokládá účast minimálně stejného množství souborů i návštěvníků. Nutno říci, že loňský ročník byl poznamenán zejména nepřízní počasí. V tomto roce proto bude instalován i velký stan, kde v případě špatného počasí přehlídka proběhne. Obec oslovila již zástupce regionu GIZ Gmünd - Schrems s nabídkou možnosti vystupování dětských souborů z Rakouska, což se setkalo s příznivým ohlasem. Pořadatelem je Osvětová beseda - organizační složka obce Lužnice. Ta zajišťuje veškeré aktivity týkající se přehlídky - zajištění dopravy souborů, posezení pro návštěvníky, sociální zázemí a občerstvení pro děti, zajištění upomínkových předmětů pro účinkující atd. Veškeré tyto výdaje budou hrazeny z rozpočtu obce Lužnice. Osvětová beseda dále zajiš´tuje chod místní knihovny, vydává měsíčně Kulturní a informační zpravodaj obce Lužnice, pořádá výstavby a besedy, zaštiťují chod ochototnickéhoa loutkového divadla a v roce 2005 probíhají celoročně již po třetí tradiční koncerty dětských sborů v místním kostele, vč. zakončení adventním koncertem. V nemalé míře se na přehlídce Lužnická nota podílí i provozovatel Kempu Lužnice, ve kterém se přehlídka koná. Mediálním partnerem je Rádio Faktor a Deníky Bohemia.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   64 600,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants