Search for European Projects

Lužnická nota tak trochu jinak (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0191)
Start date: Oct 31, 2005, End date: Jun 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Ve dnech 21. - 22.5.2006 se uskuteční již 3. ročník přehlídky dětských hudebních souborů v obci Lužnice - Lužnická nota tak trochu jinak 2006. Oproti předchozím ročníkům bude ale tato přehlídka zpestřena ukázkami umění rakouských kolegů ze spolku Together. S tímto spolkem se podařilo obci navázat spolupráci právě při konání letošní Lužnické noty. Jeho zástupci přijeli a alespoň v krátkosti předvedli malování grafiti. Proto se pořadatel - Osvětová beseda Lužnice - rozhodl, že pro rok 2006 rozšíří tento festival i o vystoupení profesionálního tvůrce grafiti, umožní dětem, aby si tento netradiční způsob malování sami vyzkoušeli. V rámci Lužnické noty 2006 bude připravena akce Společná ulice, kde budou mít děti možnost naučit se kreslit technikou grafiti, vystoupí rovněž děti z Rakouska s ukázkami populárních tanců a zpěvu. Vznikne tak jedinečná možnost porovnávat dnešní a dřívější (i když stále oblíbenou) způsob zábavy. Lužnická nota bude z tohoto důvodu poprvé rozložena do dvou dnů a bude mít dvě pódia. První den bude opět slavnostní zahájení na návsi a po celou sobotu a neděli budou probíhat přehlídky hudebních, pěveckých souborů v místním kempu (cca 10 souborů z Čech - cca 120 dětí, min. jeden soubor z Rakouska - cca 15 dětí a spolek Together - cca 10 účastníků), vč. možnosti vyzkoušet si již zmíněnou techniku grafiti. V tyto dny se koná tradiční pouť v Lužnicí a tak budou uspořádány i koncerty v kostele a lidé si budou moci pouťový víkend zpestřit tímto festivalem. V příloze jsou rovněž fotografie z návštěvy dětí z Lužnice na vernisáži spolu Together v Rakouském Heidenreichsteinu (10.9.2005).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   77 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants