Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Veřejné zakázky bez hranic

Start date: Dec 31, 2011, End date: Jun 29, 2015,

Jedním z hlavních cílů Evropské unie je volný pohyb kapitálu a vytváření tržního konkurenčního prostředí. S problematikou volného pohybu kapitálu souvisí problematika přístupu k informacím o veřejných zakázkách v oblasti příhraničí (přístup k veřejným zakázkám v Polsku pro české podnikatele a naopak). Předkládaný projekt usnadní firmám na druhé straně hranice přístup k informacím o veřejných zakáz ...
Read Project

 2

 FINISHED 

NOVÁ DIMENZE LOKÁLNÍ SPOLUPRÁCE NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČI

Start date: Dec 31, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Navzdory právním a institucionálním změnám, které vešly v platnost po přistoupení Polska a České republiky do EU a do Schengenského prostoru, stále existuje mnoho překážek ztěžující rozvoj spolupráce veřejných institucí na pohraničí. Momentálně jsou nejzávažnějšími překážkami především právní a administrativní bariéry a také nedostatek společných strategií lokálního rozvoje. Aktivity realizované v ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Filmová přehlídka Kino na hranici 2010 - 2012

Start date: Oct 31, 2009, End date: Jun 29, 2012,

Projekt Filmová přehlídka Kino na hranici 2010-2012 je společný kulturní projekt zajišťující společnou realizaci a rozvoj následujících tří edic této významné přehlídky. (Zatím poslední 11. ročník Kina na hranici, spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, byl nominován na prestižní cenu Polského Instytutu Sztuky Filmové). Projekt je realizován ve městech Český Těšín a Cieszyn, která byla donedá ...
Read Project

 2