Search for European Projects

Veřejné zakázky bez hranic
Start date: Dec 31, 2011, End date: Jun 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

Jedním z hlavních cílů Evropské unie je volný pohyb kapitálu a vytváření tržního konkurenčního prostředí. S problematikou volného pohybu kapitálu souvisí problematika přístupu k informacím o veřejných zakázkách v oblasti příhraničí (přístup k veřejným zakázkám v Polsku pro české podnikatele a naopak). Předkládaný projekt usnadní firmám na druhé straně hranice přístup k informacím o veřejných zakázkách u sousedů a zároveň přiblíží podmínky těchto řízení. V současnosti podnikatelé neví, jaké jsou podmínky pro výběrová řízení k veřejným zakázkám v sousední zemi, nemají také potřebné informacje o výběrových řízeních zadávaných veřejným sektorem v jejich mateřském jazyce. Tato skutečnost se týká jak podnikatelů z Polska tak i z České republiky. V praxi to znamená, že jim situace neumožňuje zapojit se do přeshraničních činností. Tento projekt reflektuje výše nastíněné problémy. Realizací projektu získají cílové skupiny projektu přístup ke komplexním informačním službám umožňující zapojení se do řízení o veřejných zakázkách na druhé straně hranice. Realizací projektu vznikne polsko-český informační portál obsahující aktuální informace o veřejných zakázkách organizovaných v podporovaném území v Polsku i Česku (v češtině a polštině). Podnikatelé navíc dostanou možnost získání informací z oblasti právní a administrativní, které souvisí s aktivitami na trhu sousední země. Achievements: Jedním z hlavních cílů Evropské unie je volný pohyb kapitálu a vytváření tržního konkurenčního prostředí. S problematikou volného pohybu kapitálu souvisí problematika přístupu k informacím o veřejných zakázkách v oblasti příhraničí (přístup k veřejným zakázkám v Polsku pro české podnikatele a naopak). Cílem projektu Veřejné zakázky bez hranic je usnadnění firmám na druhé straně hranice přístup k informacím o veřejných zakázkách u sousedů a zároveň přiblíženi podmínek těchto řízení. V současnosti podnikatelé neví, jaké jsou podmínky pro výběrová řízení k veřejným zakázkám v sousední zemi, nemají také potřebné informace o výběrových řízeních zadávaných veřejným sektorem v jejich mateřském jazyce. Tato skutečnost se týká jak podnikatelů z Polska tak i z České republiky. V praxi to znamená, že jim situace neumožňuje zapojit se do přeshraničních činností. Realizací projektu získají cílové skupiny projektu přístup ke komplexním informačním službám umožňující zapojení se do řízení o veřejných zakázkách na druhé straně hranice. Vznikne polsko-český informační portál obsahující aktuální informace o veřejných zakázkách organizovaných v podporovaném území v Polsku i Česku (v češtině a polštině). Podnikatelé navíc dostanou možnost získání informací z oblasti právní a administrativní, které souvisí s aktivitami na trhu sousední země.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 80.7%   179 420,80
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants