Search for European Projects

Filmová přehlídka Kino na hranici 2010 - 2012
Start date: Oct 31, 2009, End date: Jun 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

Projekt Filmová přehlídka Kino na hranici 2010-2012 je společný kulturní projekt zajišťující společnou realizaci a rozvoj následujících tří edic této významné přehlídky. (Zatím poslední 11. ročník Kina na hranici, spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, byl nominován na prestižní cenu Polského Instytutu Sztuky Filmové). Projekt je realizován ve městech Český Těšín a Cieszyn, která byla donedávna rozdělena státní kontrolovanou hranicí, jež přestala fungovat po vstupu obou zemí do Schengenského prostoru. Cílem projektu je propojení kulturních hodnot občanů této příhraniční oblasti. Umožní občanům setkání na kulturní akci a díky tomu překonávat negativní stereotypy, což je obzvláště důležité po vstupu obou zemí do Schengenského prostoru. Členy organizačního týmu jsou zejména pracovníci a členové obou partnerských organizací, kteří mají bohaté zkušenosti s přípravou filmové přehlídky Kino na hranici. Vysokou kvalitu realizace projektu zajišťuje profesionální a zkušený organizační tým. V rámci přehlídky se budou na obou stranách hranice konat filmové projekce, retrospektivy, odborné přednášky, besedy, koncerty a výstavy. Již pevnou součástí přehlídky se stane netradiční přeshraniční projekce přes řeku Olši (viz příloha) a filmový veletrh českých a polských producentů a distributorů. Novinkami, zaručující rozvoj festivalu a posílení česko-polských vztahů bude zapojení studentů českých a polských filmových škol k vytvoření dokumentárních filmů v průběhu filmové přehlídky, dále překladatelské dílny a filmová školka (viz přílohy). Na přípravě a realizaci projektu se podílí společný česko-polský organizační tým. Každý film má překlad v podobě titulků, propagační materiály jsou dvojjazyčné, stejně jako celá projektová dokumentace.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 80.9%   217 955,30
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants