Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Daguerreobase

Start date: Nov 1, 2012, End date: Oct 31, 2015,

The daguerreotype was the first successful photographic process in the history of photography and can be seen as the'Incunabula of Photography'. On January 7, 1839, the daguerreotype was presented at the Académie des Sciences inParis. The daguerreotype is named after its inventor Louis-Jacques-Mandé Daguerre, was widely used in Europe and represents the first photographic images of Europe and its ...
Read Project

 18

 FINISHED 
Projekt Muzeum Fotoateliér Seidel vychází z nutnosti nalezení vhodného využití pro objekt Seidlova domu v České Krumlově, který získal majitel Českokrumlovský rozvojový fond v dubnu 2005. Tento objekt je jako kulturní památka součástí Městské památkové zóny a má vysokou historickou hodnotu, která se traduje od roku 1905, kdy byl zahájen provoz ateliéru. Záměrem je rekonstrukce historického obje ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Projekt Muzeum Fotoateliér Seidel vychází z nutnosti nalezení vhodného využití pro objekt Seidlova domu v České Krumlově, který získal majitel Českokrumlovský rozvojový fond v dubnu 2005. Tento objekt je jako kulturní památka součástí Městské památkové zóny a má vysokou historickou hodnotu, která se traduje od roku 1905, kdy byl zahájen provoz ateliéru. Záměrem je rekonstrukce historického obje ...
Read Project

 8

 FINISHED 
Tímto projektem budou zahájen program vzdělávacích akcí, pořádaných Národním muzeem fotografie ve spolupráci s Euregio Foto College. Jedná se o pilotní projekt - první fotografický workshop, zaměřený na historické fotografické techniky. Workshop bude určen především studentům fotografických škol, ale i dospělým účastníkům v rámci celoživotního vzdělávání. Účastníci projdou několika fotografickými ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Regionální centrum fotografie (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0044)

Start date: Feb 21, 2005, End date: Jul 14, 2006,

Záměrem projektu je využití potenciálu subjektů zabývajících se fotografií jako výtvarným projevem pro potřeby rozvoje přeshraniční spolupráce, a to formou realizace odborných seminářů podpořených obrazovým doprovodem tematicky zaměřených fotografických výstav. Toto úsilí by mělo být podpořeno účastní partnerů jak na české tak rakouské straně. Rakouský parnter ACCC (Austrain Cross Border Coope ...
Read Project

 7