Search for European Projects

Regionální centrum fotografie (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0044)
Start date: Feb 21, 2005, End date: Jul 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je využití potenciálu subjektů zabývajících se fotografií jako výtvarným projevem pro potřeby rozvoje přeshraniční spolupráce, a to formou realizace odborných seminářů podpořených obrazovým doprovodem tematicky zaměřených fotografických výstav. Toto úsilí by mělo být podpořeno účastní partnerů jak na české tak rakouské straně. Rakouský parnter ACCC (Austrain Cross Border Cooperation) již v současné době realizuje obdobné akce na rakouské straně (odborné semináře s doprovodným kulturním programem) a zkušenosti tohoto partnera budou pro realizaci projektu velmi přínosné. Jihočeská Silva Nortica jako česká část Euroregionu Silva Nortica bude ve svém partnerství podporovat úspěšnou realizaci projektu formou odborných přednášek na plánovaných akcích. Touto formou bude dosaženo synergického efektu podpory přeshraniční spolupráce a vytváření kooperačních struktur na straně jedné a podpora aktivit a spolupráce v oblasti výtvarného umění, konkrétně fotografie. Předkládaný projekt bude završen první konkrétní akcí, která již bude realizována v rámci nově budovaných přeshraničních struktur. Touto akcí bude odborný seminář se zaměřením krajina a člověk, kde jako hlavní témata budou diskutovány: změny v životě zemědělců v příhraniční oblasti po vstupu do EU, krajinotvorba a udržitelný rozvoj, sociální situace na venkově. Důležitým prvkem této akce bude Vernisáž výstavy Mizející krajina, která vznikne společnou aktivitou českých a rakouských fotografů v rámci projektu. Tato akce se stane prvním výstupem další dlouhodobé spolupráce zapojených subjektů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   875 377,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

6 Partners Participants