Search for European Projects

Vzdělávací workshop - historické fotografické techniky (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0325)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Nov 19, 2006 PROJECT  FINISHED 

Tímto projektem budou zahájen program vzdělávacích akcí, pořádaných Národním muzeem fotografie ve spolupráci s Euregio Foto College. Jedná se o pilotní projekt - první fotografický workshop, zaměřený na historické fotografické techniky. Workshop bude určen především studentům fotografických škol, ale i dospělým účastníkům v rámci celoživotního vzdělávání. Účastníci projdou několika fotografickými dílnami, vedenými zkušenými profesionálními fotografy. V první části workshopu se účastníci seznámí s přehledem historických fotografických technik. Výklad bude zaměřen především na techniky, které si budou účastníci moci později sami vyzkoušet. V praktické části workshopu si vytvoří velkoformátové negativy ze svých vlastních fotografií. Ty budou následně zpracovávat historickými fotografickými technikami . Výstupy workshopu - nejzdařilejší fotografie, zpracované historickými technikami, budou vystaveny ve veřejně přístupných prostorách NMF a v prostorách partnera projektu – Euregio Foto College v zámku Weinberg v Rakousku. Tento workshop je koncipován jako pilotní, další budou následovat po vyhodnocení tohoto prvního běhu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.1%   88 935,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants