Search for European Projects

12 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Přesto že přeshraniční spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Opolským vojvodstvím již několik let živě funguje, stále existují deficitní oblasti, ve které lze úspěšně rozvíjet vzájemné kontakty a partnerství. Jednou z oblastí, kde je obrovské rozvojový potenciál rozvoje přeshraničních vztahů je hospodářská spolupráce. Je zde mnoho příležitosti pro spolupráci institucí a organizací působících v ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Realizace projektu zahrnuje zlepšení technických parametrů okresní silnice č. 1235 O v úseku Ściborzyce Wielkie - Hněvošice.Potřeba realizace projektu vyplývá ze skutečnosti, že na předmětném úseku je silnice ve špatném technickém stavu. Zde nutno uvést, že povrch vozovka silnice je tvořena živičným povrchem ve velmi špatném stavu s řadou výtluků. Silnice je deformována v příčném i podélném profil ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Background The Natura 2000 network had previously experienced challenges in being accepted by municipalities, landowners and land administrators in the Czech Republic. There are 40 sites of Community importance (SCI) and four Special Protection Areas (SPA) in the country. Objectives ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Základním předpokladem jednotné Evropy je úzká spolupráce států EU a jejich regionů ležících na vnitřních (ale i vnějších) hranicích EU. V současné době je spolupráce mezi partnerskými regiony Moravskoslezského kraje (MSK), Slezského (SV) a Opolského vojvodství (OV) na dobré úrovni, přesto se realizuje spíše nahodile. Z toho důvodu je pociťován nedostatek systematické koncepce a systémové spoluprá ...
Read Project

 3

 FINISHED 
The aim of project si to stimulate the intesification of crossborder cooperation between TSK and MSK in all strategic ways of development, including the strategy of systemic cooperation Achievements: The project aims to create new ties of cooperation between partner bod ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Background The Beskydy Protected Landscape Area is located in the northeast of the Czech Republic and hosts important alluvial forest habitats in the Morávka river basin where priority species like Brook lamprey (Lampetra planeri) fish and the European Otter (Lutra lutra) are resident. The invasion of the Japanese knotweed (Reynoutria japonica)and Impa ...
Read Project

 6

 FINISHED 
The aim of project is to increase the quality of transport links of border regions by recontruction of raod II/383 including 4 bridges and 5 sluices by ZSK and 2 bridges by MSK Achievements: The project aimed to increase the quality of transport connections border regio ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz

Start date: Jun 30, 2009, End date: Nov 29, 2010,

... ským vojvodstvím. Obce Kietrz a Třebom se nacházejí na opačných stranách česko-polské hranice a jsou od sebe vzdálené necelých 5 km. Silnice, která je spojuje, nesplňovala potřeby rozvíjejícího se silničního provozu a technický stav silnice ohrožoval bezpečnost cestujících. Partneři projektu se rozhodli, že provedou celkovou rekonstrukci silnice v úseku 3,153 km, spočívající v rozšíření vozovky a ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow-Děhylov

Start date: May 31, 2009, End date: Jul 30, 2010,

Důvodem pro realizaci projektu je nepříznivé působení nedostatků v oblasti infrastruktury na problémy socio-ekonomického rozvoje území česko-polského příhraničí.Zprůchodnění sítě přeshraničních infrastrukturních spojení pomáhá překonat negativní důsledky existence hranic a lokalizace tohoto území na okraji dvou států. Stávající infrastruktura vyžaduje zásadní opravy s cílem zlepšení využití lokali ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Improvement of transport link of border region by recontructions of road sections II/01179 including two bridges. This is leading to improve of availability of region and improvemnt of traffic conditions of inhabitans, businessman and tourists. Achievements: The project ...
Read Project

 4

 FINISHED 
The aim of project is the improvement of transport links of border regions of both states by recontruction of road II/484 including 2 bridges Achievements: The project is the reconstruction and modernization of road no. II / 484 along the route White - Klokočov - Turzov ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Cílem projektu je zajistit doplnění nezbytných technických prostředků v návaznosti na stávající prostředky provozované na české a polské straně, zajistit kompatibilitu technických prostředků obou partnerů a zajistit podmínky k jejich nasazení při řešení mimořádných událostí.
Read Project

 3