Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Problemami, na które bezpośrednio odpowiada projekt jest niewystarczająca infrastruktura kulturowa, mogąca eksponować, chronić i pomagać lepiej wykorzystywać dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko – słowackiego, niewystarczająca współpraca pomiędzy samorządami polskimi i słowackimi w zakresie wzmocnienia atrakcyjności obszaru pogranicza, zanikanie dorobku dziedzictwa kulturowego, bardzo mała znaj ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Celem projektu jest zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce, poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. Cel ten będzie realizowany poprzez dostosowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej do potrzeb użytkowników – mieszkańców Gminy Miasta Sanoka, Miasta Medzilaborce oraz turystów krajowych i ...
Read Project

 2