Search for European Projects

Roztańczone pogranicze. Modernizacja infrastruktury kulturowej w Sanoku i Medzilaborcach.
Start date: Jul 31, 2008, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Problemami, na które bezpośrednio odpowiada projekt jest niewystarczająca infrastruktura kulturowa, mogąca eksponować, chronić i pomagać lepiej wykorzystywać dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko – słowackiego, niewystarczająca współpraca pomiędzy samorządami polskimi i słowackimi w zakresie wzmocnienia atrakcyjności obszaru pogranicza, zanikanie dorobku dziedzictwa kulturowego, bardzo mała znajomość dorobku kulturowego sąsiadów na obszarach przygranicznych, niski stopień współpracy mieszkańców obszarów przygranicznych i niewypromowany potencjał turystyczny obszaru. Adekwatnie do tych problemów przyjęto cel ogólny projektu Roztańczone Pogranicze - zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów Polski i Słowacji. Osiągnięcie go będzie możliwe poprzez: rozbudowę Sanockiego Domu Kultury o salę tańca w Sanoku oraz modernizację Amfiteatru w Medzilaborcach po stronie słowackiej. Równolegle do działań inwestycyjnych w projekcie będą realizowane 4 warsztaty taneczne, podczas których uczestnicy będą poznawać tańce tradycyjne, charakterystyczne dla obszaru pogranicza i zamieszkujących go narodowości. Achievements: Problemami, na które bezpośrednio odpowiadał projekt jest niewystarczająca infrastruktura kulturowa, mogąca eksponować, chronić i pomagać lepiej wykorzystywać dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko – słowackiego, zanikanie dorobku dziedzictwa kulturowego, bardzo mała znajomość dorobku kulturowego sąsiadów na obszarach przygranicznych, niski stopień współpracy mieszkańców obszarów przygranicznych i niewypromowany potencjał turystyczny obszaru. Adekwatnie do tych problemów przyjęto cel ogólny projektu Roztańczone Pogranicze - zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów Polski i Słowacji. W ramach projektu Sanocki Dom Kultury w Sanoku został rozbudowany o salę tańca, zaś po stronie słowackiej zmodernizowany został istniejący amfiteatr w Medzilaborcach. Zorganizowane zostały także wykłady i warsztaty taneczne i zakupione tradycyjne ludowe stroje taneczne dla młodzieżowych zespołów działających w obu miastach.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   1 541 789,43
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants