Search for European Projects

prawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach (Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach)
Start date: Mar 31, 2012,

Celem projektu jest zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce, poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. Cel ten będzie realizowany poprzez dostosowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej do potrzeb użytkowników – mieszkańców Gminy Miasta Sanoka, Miasta Medzilaborce oraz turystów krajowych i zagranicznych. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje: przebudowę boisk przy gimnazjach, szkołach podstawowych w Sanoku i w Ogródku Jordanowskim, modernizację trybun stadionu w Medzilaborcach oraz remont kręgielni, a także działania miękkie: organizację Zielonych szkół w Sanoku, organizację Zielonych szkół w Medzilaborcach, organizację Pikniku sportowego na zakończenie projektu w Sanoku. Realizacja projektu umożliwia dalszy rozwój, a co za tym idzie tworzenie miejsc pracy, oraz stwarza warunki do nawiązywania szerokich stosunków gospodarczych z parterami słowackimi. Projekt będzie generował pozytywny wpływ ekonomiczno-społeczny znosząc bariery komunikacyjne i infrastrukturalne. W wyniku realizacji projektu:- powstanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obszarze przygranicznym, - nawiązana zostanie współpraca na nowym poziomie dot. sportu i rekreacji- propagowany będzie zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży bazujący na aktywnej turystyce (zielone szkoły) Achievements: Celem projektu jest zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce, poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. Cel ten będzie realizowany poprzez dostosowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej do potrzeb użytkowników – mieszkańców Gminy Miasta Sanoka, Miasta Medzilaborce oraz turystów krajowych i zagranicznych. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje: przebudowę boisk przy gimnazjach, szkołach podstawowych w Sanoku i w Ogródku Jordanowskim, modernizację trybun stadionu w Medzilaborcach oraz remont kręgielni, a także działania miękkie: organizację Zielonych szkół w Sanoku, organizację Zielonych szkół w Medzilaborcach, organizację Pikniku sportowego na zakończenie projektu w Sanoku. Realizacja projektu umożliwia dalszy rozwój, a co za tym idzie tworzenie miejsc pracy, oraz stwarza warunki do nawiązywania szerokich stosunków gospodarczych z parterami słowackimi. Projekt będzie generował pozytywny wpływ ekonomiczno-społeczny znosząc bariery komunikacyjne i infrastrukturalne. W wyniku realizacji projektu:- powstanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obszarze przygranicznym,- nawiązana zostanie współpraca na nowym poziomie dot. sportu i rekreacji- propagowany będzie zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży bazujący na aktywnej turystyce (zielone szkoły)

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   1 856 309,21
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants