Search for European Projects

10 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
The participation of women in the workforce is one of the most important factors for the economic and social development and decreasing poverty. However, when examining historical processes, almost all communities separate women and men within society. This includes gender roles, and gender specific work and jobs regarded as suitable. Especially in our country, gender perception is affects the par ...
Read Project

 16

 FINISHED 

Work on Social Cooperation

Start date: Sep 1, 2014, End date: May 31, 2015,

WOSOCOOP – Work on Social Cooperation, is a project focused on youth unemployment, promoting participation and inclusion of young people with fewer opportunities. The project is in line with the Action KA1 Learning Mobility of Individuals of the new ERASMUS + programme, which comprises, among the other activities, the mobility for young people and youth workers. The project was centred on a Traini ...
Read Project

 19

 FINISHED 
Přehlídka dětských folklórních souborů obohacuje výrazným způsobem břeclavský kulturní život. Tento festival bude součástí Břeclavských svatováclavských slavností. Zúčastní se ho na cca 300 soutěžících v cca 10 dětských folklórních souborech převážně z Jihomoravského kraje a z rakouského Weinviertelu. V průběhu pěti dnů proběhnou veřejná festivalová soutěžní vystoupení s vyhlášením vítězů jednotli ...
Read Project

 3

 FINISHED 
...arných umělců, kteří zanechali v místě a okolí nesmazatelnou stopu. Město bývalo rovněž významným polygrafickým centrem nejen Moravy, kde vznikalo množství ojedinělých bibliofilských tisků a bibliografií, provázených originální grafickou tvorbou. Na jmenované tradice hodlá navázat Městské muzeum a galerie Břeclav, založené až v roce 1995. Do této doby zde nikdy neexistovala žádná kulturní organiza ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Obsahem projektu je vytvoření portálu cykloturistiky Jihomoravského kraje pro širokou veřejnost v návaznosti na region Dolní Rakousko. Portál bude součástí internetové prezentace Jihomoravského kraje. Bude rozdělen podle plnění svých funkcí pro odbornou a laickou veřejnost. Přístup do odborné části bude omezený pro vybrané subjekty, ke kterým budou patřit města a obce regionu, zájmová sdružení, ...
Read Project

 16

 FINISHED 
...ol, 15 kol již město vlastní a s tímto počtem bude zabezpečeno vykrytí poptávky u turistů z jednoho autobusu. Kola budou zdarma po dobu jedné sezony - t.j. od 1. 5. 2006 do 31. 10. 2006 - zapůjčovány turistům těch cestovních kanceláří, které se zúčastní projektu a které zabezpečí klientelu ubytovacím a stravovacím zařízením na území města Břeclav.
Read Project

 2

 FINISHED 

Společné soužití (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0257)

Start date: Sep 28, 2006, End date: Nov 29, 2006,

Projekt je tvořen především pro zlepšení česko-rakouského soužití a vzájemného poznávání kultur. Je zaměřen na prohloubení spolupráce v oblasti kultury a regionálních tradic. Od nepaměti žili v regionu ve shodě vedle sebe Češi a Rakušané. S nástupem totality a odsunu německé a rakouské části obyvatelstva byly staleté tradice přerušeny a nově příchozí obyvatelstvo na ně již nenavázalo. V důsledku s ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Otevření jara na Podluží (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0256)

Start date: May 5, 2006, End date: Aug 30, 2006,

Náplní projektu jsou akce sportovního charakteru, jako je společná cyklistická vyjížďka českých a rakouských cyklistů po krásách Podluží a Dolního Rakouska. Vyjížďka bude mít tři okruhy. Jeden pro zdatnější cyklisty, další dva pro rodiče a děti. Další akcí je fotbalový turnaj pro více věkových kategorií, kterého se zúčastní mladší žáci Volkschule z Poysdorfu a Základní školy Slovácká z Břeclavi. D ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Zpívejme sousedé (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0158)

Start date: Oct 28, 2005, End date: Dec 30, 2005,

Obsahem projektu je setkání folklórních sborových zpěváků ze tří sousedících regionů (folklórní oblast Podluží, Weinviertel a Myjavy) a vydání propagačního materiálu, tzv.skládačky, prezentující jednotlivé účinkující soubory, jejich kroje a folklorní oblasti, ze kterých pocházejí. V rámci přehlídky folklórních souborů budou všem účastníkům, t.j. folklórním sdružením a návštěvníkům akce bezplatně ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Otevření Lichtenštejnských stezek (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0055)

Start date: May 13, 2005, End date: Jun 13, 2005,

V r. 2000 byl rakouskou stranou nabídnut projekt vzniku cyklistického regionu na území Dolního Rakouska, jižní Moravy a západního Slovenska. Protože pro realizaci projektu nebyl nalezen společný způsob financování, došlo v r. 2002 k jeho realizaci pouze na rakouské straně a na straně moravské byl projekt zastaven. Jelikož Lichtenštejnské památky jsou na moravské straně velmi významné, bylo rozhodn ...
Read Project

 2