Search for European Projects

Otevření Lichtenštejnských stezek (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0055)
Start date: May 13, 2005, End date: Jun 13, 2005 PROJECT  FINISHED 

V r. 2000 byl rakouskou stranou nabídnut projekt vzniku cyklistického regionu na území Dolního Rakouska, jižní Moravy a západního Slovenska. Protože pro realizaci projektu nebyl nalezen společný způsob financování, došlo v r. 2002 k jeho realizaci pouze na rakouské straně a na straně moravské byl projekt zastaven. Jelikož Lichtenštejnské památky jsou na moravské straně velmi významné, bylo rozhodnuto, že Lichtenštejnské stezky budou v r. 2005 označeny z vlastních finančních zdrojů i na moravské straně. Slavnostní otevření Lichtenštejnských stezek proběhne dne 14. 5. 2005 v Poštorné, na Pohansku a v Břeclavi v areálu Pod zámkem za účasti představitelů měst a obcí LVA, družebních měst Nového Boru, Trnavy a Zwentendorfu a zahraničního partnera- představitele Lichtenštejnských stezek z Poysdorfu. Akce bude doprovázena vystoupeními folklórních skupin a kapel, divadelním souborem Břetislav, cimbálovou muzikou, klubem vojenské historie a cyklistickou vyjížďkou po Lednicko-valtickém areálu a Lichtenštejnských stezkách. Organizovaná cyklistická vyjížďka pro cykloturisty z celé ČR a rakouského příhraničí navazuje na první akci tohoto druhu, která byla uskutečněna již v roce 2003 při otevření Lichtenštejnských stezek v Rakousku. Cílem je propagace areálu a vznik tradice hromadných cyklistických vyjížděk pro nejširší veřejnost v prostředí Břeclavi a Lednicko-valtického areálu. V rámci slavnostního otevření budou všem účastníkům, tj. obcím LVA, příslušným turistickým informačním centrům v území LVA a všem zúčastněným rozdávány bezplatně mapky s vyznačením stezek.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   120 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants