Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Om het principe van duurzame opbouw uit te testen wou dit project op vooraf geselecteerde bedrijventerreinen in de drie Euregio-provincies (onder andere in de Kanaalzone Gent-Terneuzen en bij Brugge) milieusamenwerkingsverbanden tussen bedrijven initiëren. Daarbij kan concreet worden gedacht aan gezamenlijk afvalbeheer, het gebruiken van het afval uit het ene bedrijf als grondstof in het ander bed ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Bedrijventerreinmanagement vindt momenteel voorzichtig zijn ingang in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. In nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen wilden de uitvoerders van dit project bedrijventerreinmanagement structureel verankeren op een aantal domeinen. Bedrijventerreinmanagement wordt beschouwd als een pro-actief instrument ter verduurzaming van het bedrijvent ...
Read Project

 13