Search for European Projects

Environment Memoranda in Company Areas (Milieuclusters op bedrijventerreinen)

Om het principe van duurzame opbouw uit te testen wou dit project op vooraf geselecteerde bedrijventerreinen in de drie Euregio-provincies (onder andere in de Kanaalzone Gent-Terneuzen en bij Brugge) milieusamenwerkingsverbanden tussen bedrijven initiëren. Daarbij kan concreet worden gedacht aan gezamenlijk afvalbeheer, het gebruiken van het afval uit het ene bedrijf als grondstof in het ander bedrijf, enzovoort. Om dit soort clustering te organiseren heeft het project een kenniscentrum uitgebouwd dat tevens instaat voor de verspreiding van de opgedane kennis tijdens de de duur van het project. Dit kenniscentrum is na het project uitgebouwd voor het volledige gebied van de Rijn Schelde Delta. Nog binnen het project werden concreet op het terrein tal van milieu-toepassingen onderzocht en gerealiseerd. Bijvoorbeeld waren er onderzoeken naar warmte-uitwisseling tussen de bedrijven Franco en IVBO (in West-Vlaanderen), naar rationeel energiegebruik (in Oost- en West-Vlaanderen) en naar gezamenlijke waterzuivering (in Zeeland). Concrete investeringen waren er onder andere voor ultrasone detectie van persluchtlekken (op vier bedrijven in West-Vlaanderen), busvervoer (de Skaldenparkbus, Oost-Vlaanderen), en de groepsinkoop van elektriciteit (in Oost- en West-Vlaanderen). Telkens investeringen ten behoeve van het milieu die bedrijven samen, binnen hetzelfde industrieterrein, plegen en ook helpen om de kosten te dekken die toch al ontstaan voor deze bedrijven. Samenwerken voor winst en het milieu dus. Er werd over het project gecommuniceerd via een website, welke tevens werd gebruikt voor communicatie rondom het project Bedrijventerreinmanagement, waarin de partners nog verder gingen in het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   672 575,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants