Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
OS PRO-ODPAD hledá a vytváří koncepční řešení nakládání s bioodpady, ne jen dílčí řešení následků, ale řešení problematiky přímo u zdroje, a tak, aby bylo nakládání s bioodpadem efektivní pro mikroregion Vltavotýnsko. Proto je nejdůležitější součástí projektu aktivní zapojení obyvatel oblasti do správného třídění odpadů a informování o nakládání s bioodpady.V současnosti je závažným problémem obla ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Kuchyňské zbytky bezezbytku (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0198)

Start date: Oct 14, 2005, End date: Jul 14, 2006,

OS PRO-ODPAD hledá a vytváří koncepční řešení nakládání s bioodpady, ne jen dílčí řešení následků, ale řešení problematiky přímo u zdroje, a tak, aby bylo nakládání s bioodpadem efektivní pro mikroregion. Proto je nejdůležitější součástí projektu proškolení pověřených a zainteresovaných osob v rámci seminářů.V současnosti je závažným problémem nakládání se zbytky z restaurací a jídelen. Problém se ...
Read Project

 3