Search for European Projects

Kam s ním?- Třídění odpadů a nakládání s bioodpady (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0456)
Start date: Oct 14, 2006, End date: Jul 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

OS PRO-ODPAD hledá a vytváří koncepční řešení nakládání s bioodpady, ne jen dílčí řešení následků, ale řešení problematiky přímo u zdroje, a tak, aby bylo nakládání s bioodpadem efektivní pro mikroregion Vltavotýnsko. Proto je nejdůležitější součástí projektu aktivní zapojení obyvatel oblasti do správného třídění odpadů a informování o nakládání s bioodpady.V současnosti je závažným problémem oblasti naplňování legislativy EU o snižování ukládání bioodpadů na skládky, kde dochází ke vzniku skleníkových plynů a dalším zátěžím. Projekt si klade za cíl oslovit a zapojit do projektu hlavně školní mládež na místních základních a středních školách, uspořádat řetěz na sebe navazujících přednášek o opadech, bioodpadech a kompostování. Praktickou částí bude vybavení škol a školek nádobami na tříděný sběr, včetně nádob na bioodpad. Součástí praktické části projektu bude založení zájmových skupin a založení kompostu na vybraných základních školách a mateřských školách. Jelikož děti jsou velmi aktivním prvkem rodiny, chceme skrze ně a jejich aktivity ve škole přinést informace i do domácností. Za tímto účelem bude vytvořen leták Kam s ním?. Leták bude informovat obyvatele mikroregionu o možnostech nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Rakouský partner, KGVÖ je do projektu zapojen zejména jako odborný konzultant v oblasti zakládání kompostů a následného praktického nakládání s vytříděným bioodpadem. Další komodity vytříděné ve školách budou zapojeny do již fungujícího systému třídění města Týn nad Vltavou a jednotlivých obcí mikroregionu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   71 200,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants