Search for European Projects

9 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Active ageing and Heritage in Adult learning

Start date: Sep 1, 2014, End date: Aug 31, 2017,

... entia, but believe that the quality can be greatly improved and new and innovative ways of working can be found through the cooperation. While some of the museums (Den Gamle By, Denmark, Beamish, UK, Jamtli, Sweden) have worked for several years on this and feel the need of renewal and new input other museums (Maihaugen, Norway and Szentendre Skanzen, Hungary) have recently started their activitie ...
Read Project

 7

 FINISHED 

Sharing and Learning

Start date: Jun 1, 2015, End date: May 31, 2017,

... from prehistory to the present day. The fundamental aim is to become a participatory museum which will allow us to get better the more people get involved.St Fagans has established a partnership with Jamtli Foundation in Sweden, which similarly to St Fagans, is an open air museum with historic buildings and exhibitions as well as livestock. During the busy summer months Jamtli transform the site i ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Sharing and Learning

Start date: Jun 1, 2015, End date: May 31, 2017,

Jamtli Foundation in Östersund, Sweden, is a museum organisation that focuses on lifelong learning. The main establishment is a museum that is also named Jamtli and has approx. 200 000 visits every year. There is an indoor museum with exhibitions and a big open air museum with old buildings, parks, and animals - for example horses, cows and sheep. In the summer the outdoor museum is transformed ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Re-active

End date: Aug 23, 2015,

Europe faces a huge demographic challenge in the near future. All countries have increasing parts of the population over the age of 65 who demand care, pensions, learning opportunities and activities. Open air museums are arenas which provide particular learning opportunities where people in the third, or even fourth, age can become active citizens by using and contributing their knowledge as well ...
Read Project

 6

 FINISHED 

Kulturarvets hantverk

Start date: Feb 28, 2011, End date: Dec 30, 2013,

Det övergripande målet för projektet är att säkra att kunskap och praktiska färdigheter bevaras och lever vidare. Delmålet är att öka intresse, kunskap och efterfrågan efter dessa färdigheter. Detta innefattar byggnadshantverk som timring och takläggning, också hantverk som möbelsnickeri, gärdesgårdar och murar, textilhantverk, smide av olika slag, målning, fönsterrenovering och till och med båtby ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Husnyckeln

Start date: Aug 31, 2010, End date: Aug 30, 2013,

Husnyckeln syftar till att utveckla kulturmiljöer i Nordens Gröna Bälte genom förmedling av kunskap och information inom byggnadskultur och byggnadsvård. Projektet ska värna om regionens byggda kulturarv och att dessa tydliggörs för husägare, politiker och tjänstemän i lokal och regional förvaltning. Ett medvetandegörande arbete som innebär en bättre förståelse av kulturarvens värden och utvecklin ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Förstudie Husnyckeln

Start date: May 31, 2009, End date: Nov 29, 2009,

Av förstudien ska framgå behoven av insatser på bägge sidor av gränsen, liksom fördelar och möjligheter för samverkan kring det byggda kulturarvet som utvecklingsresurs. Förstudien skapar samverkan mellan offentliga aktörer, som på bägge sidor gränsen arbetar med byggnadskultur och kulturmiljövärden. Idag är samverkan kring byggnadskultur på fylkesförvaltningsnivå mycket liten mellan Sör-Tröndelag ...
Read Project

 1

 FINISHED 
I projektet ska ett mittnordiskt nätverk av personal från vård- och museisektorn utveckla kulturarvets möjligheter att bidra till högre livskvalitet för människor med begynnande demens. Projektet ska arbetafram långsiktiga och realistiska arbetsmetoder för att ge minnessvaga personer en mer stimulerande tillvaro och som kan få begynnande demens att utvecklas mindre snabbt. Målet är att hitta en ve ...
Read Project

 1

 FINISHED 

The Learning Museum

Start date: Nov 1, 2010,

2010 marks a turning point in European policies, with the assessment of the impact of the Lisbon Strategy (2000) and the indication of a new way forward. From previous EU documents, from the outcomes of the Access to Culture Platform and of the Open Method of Coordination, but especially from the Commission Working Document “Consultation on the Future EU 2020 Strategy” it emerges that the achievem ...
Read Project

 23