Search for European Projects

Museer och minnen - Museer som arena för minnesträning

I projektet ska ett mittnordiskt nätverk av personal från vård- och museisektorn utveckla kulturarvets möjligheter att bidra till högre livskvalitet för människor med begynnande demens. Projektet ska arbetafram långsiktiga och realistiska arbetsmetoder för att ge minnessvaga personer en mer stimulerande tillvaro och som kan få begynnande demens att utvecklas mindre snabbt. Målet är att hitta en verksamhetsmodell som kan leva kvar efter projektets slut och som även kan nyttjas av andra museer och kommuner. Avsikten är också att nätverket bestående av kulturarvsinstitutioner med olika inriktning (musik, trädgård, friluftsmuseum) och de olika traditioner som finns inom äldreomsorgen i de två länderna ska berika samarbetet och ge spännande idéutbyten och en användbar bredd. Bakgrunden till projektet äratt en stadigt växande andel av Nordens befolkning utgörs av personer över 65 år.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 29.3%   81 556,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website