Search for European Projects

Husnyckeln
Start date: Aug 31, 2010, End date: Aug 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Husnyckeln syftar till att utveckla kulturmiljöer i Nordens Gröna Bälte genom förmedling av kunskap och information inom byggnadskultur och byggnadsvård. Projektet ska värna om regionens byggda kulturarv och att dessa tydliggörs för husägare, politiker och tjänstemän i lokal och regional förvaltning. Ett medvetandegörande arbete som innebär en bättre förståelse av kulturarvens värden och utvecklingspotential. Denna utveckling är viktig både för delar av regionens näringsliv och för en attraktiv livsmiljö.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 29.4%   213 197,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website