Search for European Projects

Kulturarvets hantverk
Start date: Feb 28, 2011, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Det övergripande målet för projektet är att säkra att kunskap och praktiska färdigheter bevaras och lever vidare. Delmålet är att öka intresse, kunskap och efterfrågan efter dessa färdigheter. Detta innefattar byggnadshantverk som timring och takläggning, också hantverk som möbelsnickeri, gärdesgårdar och murar, textilhantverk, smide av olika slag, målning, fönsterrenovering och till och med båtbygge. Medaktörer är Länsstyrelsen i Jämtlands län, Fjällmuseet och Träakademien på svensk sida och Museet Midt, Museet Kystens arv, Rørosmuseet och Teknobygg på norsk sida. Projektet kan ses som en vidareutveckling av projektet Byggnadstraditioner i gränstrakter som genomfördes mellan 2002 och 2007.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 27.4%   299 604,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website