Search for European Projects

12 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Higher education student and staff mobility project

Start date: Jun 1, 2016, End date: Sep 30, 2017,

This is a higher education student and staff mobility project, please consult the website of the organisation to obtain additional details.
Read Project

 1

 FINISHED 
The ‘Europe Engage’ Project seeks to embed the concept and practice of the civic university through service-learning and student engagement with community. The overall aim of ‘Europe Engage’ will be to promote Service-Learning as an innovative pedagogical approach that embeds and develops civic engagement within higher education, students, staff and the wider community. Europe Engage will sup ...
Read Project

 12

 FINISHED 

Higher education student and staff mobility project

Start date: Jun 1, 2015, End date: Sep 30, 2016,

This is a higher education student and staff mobility project, please consult the website of the organisation to obtain additional details.
Read Project

 1

 FINISHED 

Higher education student and staff mobility project

Start date: Jun 1, 2014, End date: Sep 30, 2015,

This is a higher education student and staff mobility project, please consult the website of the organisation to obtain additional details.
Read Project

 1

 FINISHED 

Aktive Seniorenpolitik Vysočina - Niederösterreich (SENIOR PLUS)

Start date: Apr 4, 2012, End date: Sep 29, 2014,

Read Project

 3

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt svým obsahem přímo navazuje na projekty IMC Krems a Ústavu ekologie krajiny AV ČR, které jsou realizovány za podpory programu Interreg IIIA a vnáší do společné výzkumné práce významnou přidanou hodnotu. Záměrem projektu je vytvořit výzkumný tým a poskytnout mu veškeré nezbytné a kvalitní technické a prostorové podmínky pro jeho práci, díky které vzniknou testovací vzorky v oblasti rege ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na vybudování nezbytné infrastruktury pro rozvoj společných vzdělávacích programů a kurzů určených pro české a rakouské studenty. Současný stav ubytovacích kapacit a výukových místností nedovoluje propojit vzdělávací programy. Kapacita je nedostatečná a neodpovídá svojí kvalitou běžným standardům. Poté co bude tato kapacita zvýšena bude možno zahájit výuku rakouských studentů v ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt navazuje na dynamicky se rozvíjející spolupráci s vědecko-výzkumnými pracovišti v Kremsu, Linzi a Heggenbergu. Z této dosavadní spolupráce vznikly náměty pro realizaci společných výzkumných záměrů. Jedním z nich a možno říci, že pilotním je předkládaný projekt. Ten se skládá ze dvou dvou, na sebe navazujících částí. V první části má projekt za cíl zajistit nezbytnou výzkumnou infrastruk ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Region znalostí - region budoucnosti (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0207)

Start date: Oct 31, 2005, End date: Aug 30, 2006,

Projekt navazuje na dosavadní spolupráci ÚFB JCU s IMC Krems. Zatímco však předchozí projekty a akce si kladly za cíl v prvém plánu rozvíjet spolupráci na základě společných výzkumných úkolů a propojování studijních programů, cílem tohoto projektu je hledání a plánování postupů, kterými by se dospělo k významnému zapojení všech relevantních partnerů v euroregionu SILVA - NORTICA do 7. rámcového pr ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Občanské sdružení Castech - novohradské sdružení pro povznesení věd a technologií vzniklo při vědeckotechnickém parku v Nových Hradech. Toto sdružení si vzalo za cíl připravovat podmínky privátním iniciativám pro rozvoj věd a technologií v tomto regionu. Tento projekt lze rozdělit na tyto části: 1) definování konkrétních potřeb a způsobů jejich naplnění. Zpracování studie potřeb a následně pot ...
Read Project

 2

 FINISHED 
SMEs and Enterprises, operating on the market, usually have their core business processes well managed. Identified, documented, standardised, managed, automatized business processes ensure they stay competitive on the market.Nowadays, HEIs (higher education institutions) are faced with a shift from mass education, almost uniform age group (adolescents), employment status of students and finance so ...
Read Project

 7