Search for European Projects

Inkubátor pro řasové biotechnologie - Česko-rakouské partnerství pro vědu (CZ.04.4.83/4.2.00.1/0142)
Start date: Jun 30, 2005, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt svým obsahem přímo navazuje na projekty IMC Krems a Ústavu ekologie krajiny AV ČR, které jsou realizovány za podpory programu Interreg IIIA a vnáší do společné výzkumné práce významnou přidanou hodnotu. Záměrem projektu je vytvořit výzkumný tým a poskytnout mu veškeré nezbytné a kvalitní technické a prostorové podmínky pro jeho práci, díky které vzniknou testovací vzorky v oblasti regenerativní biomedicíny, farmacie a agrochemie využitelné IMC Krems. Výzkumný tým bude tvořen nejen ze zkušených vědeckých pracovníků, ale rovněž ze studentů v doktorandském studiu (čeští i rakouští studenti), kteří účast v týmu využijí k práci na svým odborných pracích. Výzkumný tým bude pracovat v objektu stávajících i nově vzniklých laboratoří, kde dostane k dispozici veškerou instrumentální vybavenost včetně kultivačních technologií již instalovaných, ale i nově vybudovaných v rámci předkládaného projektu. Náklady na běžnou činnost výzkumného týmu budou hrazeny ze zdrojů předladatele a partnerů projektu a nejsou předmětem rozpočtu projektu. Zaměření výzkumné práce bude směrováno do tří oblastí: a) Fotosyntetické biotechnologie Bude zkonstruován prototyp solárního fotobioreaktoru na principu air-liftu v kombinaci s novým typem vertikálních lineárních Fresnelových čoček pro koncentraci slunečního záření. Tento fotobioreaktor představuje zcela unikátní přístup v oblasti využití slunečního záření pro biotechnologické účely. b) Analýza sekundárních metabolitů c) Screening přírodních extraktů za účelem vyhledávání biologicky aktivních látek potencionálně využitelných ve farmacii. To představuje relevantní alternativu klasické chemické syntéze včetně kombinatoriální chemie. Aby bylo možné takto pojatý výzkumný úkol realizovat, je nutné vytvořit základní technické a prostorové podmínky. Ty budou zajištěny výstavbou objektu laboratoří v areálu Mikrobiologického útavu v Třeboni a částečným vybavením těchto nově vzniklých prostor nezbytnou přístrojovou technikou.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 54.4%   7 140 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants