Search for European Projects

Region znalostí - region budoucnosti (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0207)
Start date: Oct 31, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na dosavadní spolupráci ÚFB JCU s IMC Krems. Zatímco však předchozí projekty a akce si kladly za cíl v prvém plánu rozvíjet spolupráci na základě společných výzkumných úkolů a propojování studijních programů, cílem tohoto projektu je hledání a plánování postupů, kterými by se dospělo k významnému zapojení všech relevantních partnerů v euroregionu SILVA - NORTICA do 7. rámcového programu EU pro vědu a výzkum. Jde tedy o projekt, který prostřednictvím společných aktivit propojí partnetry na české i rakouské straně a vytvoří z nich síť (klastr) , který se bude v roce 2007 ucházet o získání statutu Region of knowledge a významných finančních prostředků s títo statutem spojených. Přestože dnes ještě nejsou známá přesná implementační pravidla 7. rámcového projektu, je jisté, že cílem programu bude vytváření trvalejších struktur (nikoliv závislých na dílčích projektech), které budou splňovat následující kriteria: 1) dosažení kritického množství vědců a firem vyvíjejících technologie na vysoké úrovni 2) dobře definovaná sturktura (většinou založená na existujících strukturách) s vlastní výzkumnou agendou 3) schopnost integrování souvisejících oborů a napojení na doplňující schopnosti 4) schopnost udržení vysoké úrovně kvalifikovaných lidských zdrojů 5) dynamická role v okolním systému inovací (přidaná hodnota znalostí) 6) vysoká úroveň mezinárodního uznání a vědeckého a/nebo průmyslového zapojení 7) rozumná stabilita financování a operačních podmínek v dlouhodobé perspektivě (základ pro investování do lidí a budování partnerství) 8) zdroje financování které nejsou dlouhodobě závislé na veřejném financování Vyhledávání a příprava pro vznik struktur splňujících výše uvedená kritéria vyžaduje dlouhodobý proces, který nemůže být nastartován až v roce 2007 či 2006, ale musí být zahájen ihned. Cílem projektu je tak nastartování tohoto procesu a dovedení do fáze identifikace a konstituování struktury pro Region of knowledge.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   107 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants